Zeleni kartonZeleni karton, kao potvrda o osiguranju od auto-odgovornosti, je obavezan dokument za vozila kojima se ulazi
na teritoriju neke od sledećih zemalja:
 • Rusija
 • Belorusija
 • Ukrajina
 • Moldavija
 • Turska
 • Izrael
 • Iran
 • Makedonija
 • Albanija
 • BiH
 • Tunis
 • Maroko