Kada možete izvršiti tehnički pregled

Redovan godišnji tehnički pregled može se izvršiti do 30 dana pre podnošenja zahteva za registraciju, a najranije 30 dana
pre isteka važenja registracije, odnosno datuma na registracionoj nalepnici.

Redovni šestomesečni tehnički pregled se mora obaviti pre isteka roka od šest meseci od dana početka važenja saobraćajne
dozvole, odnosno registracione nalepnice. Redovni šestomesečni tehnički pregled se može
obaviti najranije 15 dana pre isteka napred navedenog roka.