Tehnički pregled vozila

Izdavanje registracionih nalepnica

Tehnički pregled vozila

Izdavanje registracionih nalepnica

Tehnički pregled – značaj

Tehnički pregled vozila se vrši radi utvrđivanja tehničke ispravnosti motornih i priključnih vozila.

Na tehničkom pregledu se utvrđuje da li je motorno, odnosno priključno vozilo tehnički ispravno i da li ispunjava
druge tehničke propise i uslove za učešće u saobraćaju.

Osnov za bezbedno učestvovanje vozila u saobraćaju je njegova tehnička ispravnost,
dok je za registraciju vozila neophodan dokaz da je vozilo tehnički ispravno.

Tehnički pregledi vozila mogu biti redovni, vanredni i kontrolni.

Redovan tehnički pregled

Redovovan tehnički pregledi su godišnji i šestomesečni.

Redovnom godišnjem tehničkom pregledu vozilo se podvrgava pre registracije tj. pre izdavanja saobraćajne dozvole,
odnosno izdavanja registracione nalepnice.

Redovnom šestomesečnom tehničkom pregledu se moraju podvrgavati određena vozila, kod kojih postoji povećan rizik
vezan za tehničku neispravnost i težinu posledica eventualne saobraćajne nezgode, koja bi mogla nastati kao posledica
tehničke neispravnosti.

Tu spadaju motorna i priključna vozila kojima se obavlja javni prevoz, motorna i priključna vozila koja se koriste za obuku
kandidata za vozače, motorna i priključna vozila za iznajmljivanje bez vozača (rent – a car vozila), motorna i priključna
vozila čija je najveća dozvoljena masa veća od 3.500kg, itd.

Kod nas možete izvršiti tehnički pregled putničkog vozila , teretnog vozila najveće dozvoljene mase do 3.500 kg,motocikla.

Kada možete izvršiti tehnički pregled

Redovan godišnji tehnički pregled može se izvršiti do 30 dana pre podnošenja zahteva za registraciju, a najranije 30 dana
pre isteka važenja registracije, odnosno datuma na registracionoj nalepnici.

Redovni šestomesečni tehnički pregled se mora obaviti pre isteka roka od šest meseci od dana početka važenja saobraćajne
dozvole, odnosno registracione nalepnice. Redovni šestomesečni tehnički pregled se može
obaviti najranije 15 dana pre isteka napred navedenog roka.